Nyheter

Her legger vi fortløpende ut nyheter om TAF.

Nye vedtekter og virksomhetsplan

Årsmøtet i TAF den 6. september vedtok forslag til nye vedtekter for hovedforeningen, Trygdeboligen og Sosialfondet. I tillegg ble nytt forslag til virksomhetsplan vedtatt. Disse er nå oppdatert på hjemmesiden. Nytt styre er også oppdatert. Referat fra årsmøtet blir publisert i nærmeste fremtid.