Nyheter

Her legger vi fortløpende ut nyheter om TAF.

Årsmøtet i TAF er utsatt

Styret i TAF har besluttet å utsette årsmøtet inntil videre. Selv om vi formelt har anledning til å avholde årsmøtet mener vi at konsekvensen for både smitte og karantene er så stor at vi ikke ønsker å risikere dette. Vi kommer tilbake med ny innkalling når smittesituasjonen i Trondheim er mer under kontroll.

Grasrotandelen

Hele Norsk Tippings overskudd går til samfunnsnyttige formål. Grasrotandelen gir deg som spiller mulighet til å være med og bestemme hva noe av overskuddet skal gå til. Du kan selv velge hvilket lag eller forening som skal få et beløp tilsvarende sju prosent av din spilleinnsats. Det vil si at dersom du spiller Lotto for hundre kroner, … Fortsett å lese Grasrotandelen

Årsmøte Trondhjems arbeiderforening

Tirsdag 25.mai 2021 kl 18.00 Sted: Kongens gt 19 Dagsorden: Åpning Valg av møteleder og referent Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen Godkjenning av innkalling og dagsorden Styrets årsberetning for perioden (16.september 2020 – 25. mai 2021) Virksomhetsplan for TAF Regnskap 2020 Budsjett 2021 Fastsettelse av kontingent Innkomne forslag Valg Avslutning Forslag som … Fortsett å lese Årsmøte Trondhjems arbeiderforening