Medlemskap

Alle kan tegne personlig medlemskap, enten gjennom hovedforeningen eller underavdelinger.

Medlemskapet koster kr 400,- pr år og løper pr kalenderår. Det gis ingen rabatter for deler av året.

Betalingsinfo sendes ut av administrasjonssekretær til eksisterende medlemmer på slutten av året eller man kan benytte skjemaet under. Sendes på epost til inge@arbeiderforeningen.com eller skrives ut og sendes via vanlig post til:

Trondhjems Arbeiderforening
v/ Inge Wold
Øystein Møylas vei 22 D
7031 Trondheim.