Medlemskap

Alle kan tegne personlig medlemskap, enten gjennom hovedforeningen eller underavdelinger. Medlemskapet koster kr 400,- pr år og løper pr kalenderår. Det gis ingen rabatter for deler av året eller familiemoderasjon.

Betalingsinfo sendes ut til eksisterende medlemmer på slutten av året. Nye medlemmer må fylle ut skjemaet under og sende det på mail/i posten. Man vil da få tilsendt en faktura for innbetaling.

Om man ønsker det kan man heller fylle ut dette skjemaet på nettet.

Bli støttemedlem!

Visste du at Trondhjems Arbeiderforening har et eget støttemedlemskap? Det passer perfekt for enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner som ønsker å støtte vårt arbeid.

Noen som ønsker å melde seg inn, tror kanskje at det forventes at man må forplikte seg til mye og delta på allslags arrangementer når man blir medlem. Da kan det være greit å kjenne til støttemedlemskapet – en måte å støtte TAF som organisasjon, uten å måtte kjenne på noen som helst av forpliktelser eller krav til deltakelse. 

Støttemedlemskap passer for deg dersom: 

  • Du har en bedrift eller organisasjon som ønsker å støtte TAF sitt arbeid.
  • Du er en privatperson som ønsker å støtte TAF, men ikke har tid eller kapasitet til å engasjere deg aktivt.

Som støttemedlem får du mulighet til å delta på alle ordinære medlemsarrangementer i TAF på lik linje med andre medlemmer. Den eneste forskjellen på et støttemedlemskap og et ordinært medlemskap, er at du ikke får mulighet til å stemme på årsmøter.

Prisen for et støttemedlemskap er kr 100 eller et valgfritt beløp.

Benytt gjerne dette skjemaet for å registrere deg som støttemedlem.