Medlemskap

Alle kan tegne personlig medlemskap, enten gjennom hovedforeningen eller underavdelinger.

Medlemskapet koster kr 400,- pr år og løper pr kalenderår. Det gis ingen rabatter for deler av året.

Betalingsinfo sendes ut av administrasjonssekretær til eksisterende medlemmer på slutten av året. Nye medlemmer må ta kontakt med Inge Wold for å få tilsendt betalingsinfo.