Virksomhetsplan

Bakgrunn for virksomhetsplanen

«Hvis du vet hvor du skal gå og hvordan du tar deg dit,
er det gode sjanser for å nå målet».

Virksomhetsplanen er ment å være en utviklingsplan for Trondhjems Arbeiderforening. Den skal beskrive hva Trondhjems Arbeiderforening ønsker å oppnå og hvilke oppgaver som vil være med å styre og påvirke disse ønskene.

Arbeiderforeningen har nå en unik sjanse til å utvikle sine satsningsområder. Gjennom de siste årene har mye av innsatsen gått til å vedlikeholde og drive Kongensgate 19. Nå har foreningen fått frigitt tid og kan jobbe mere aktivt med kjerneverdiene. Vi har «Monsensalen» i 5 etasje til disposisjon, samt bruk av storsalen inntil 8 ganger i året. For at foreningen skal gjøre seg bruk av lokalene kreves det en plan for hvert år. Denne må leveres inn til avtalt dato, hvert år. Dette er krevende, for det må arbeides systematisk og en virksomhetsplan blir i den sammenheng viktig.

Det er vanskelig å arbeide bare med et år av gangen. Foreningens mål og ambisjoner må være langsiktige. En virksomhetsplan må stake ut en retning og vise hvor vi ønsker å legge vårt hovedfokus. Det kan ta mange år før målet nås. Det må fokuseres mest på det første året. Likevel må de kommende årene være oppe i bevisstheten, for det er viktig å kunne arbeide langsiktig med de målene vi setter oss.

Forankringen hos medlemmene må sikres og endringer må kunne innarbeides fortløpende. Virksomhetsplanens hovedpunkter skal være sak på årsmøtet vært år, slik at endringer og ønsker kan registreres. På den måten blir det ikke et dødt dokument.

Vi bør bygge på de aktiviteter og de underavdelinger vi har, men disse må gjennomgå en fornying tilpasset vår tid. Nye underavdelinger må opprettes og vi må tilknytte oss paraplyorganisasjoner.

Det må hele tiden arbeides med innholdet. Det må satses bevisst på nye medlemmer.

SOSIALE AKTIVITETER

Foreningen har historisk satset på å hjelpe trengende. Dette har i dag fått et helt annet innhold, siden de fleste ikke lider materiell nød.

Trygdeboligene er en del av foreningens sosiale satsing. Dette ønsker å vi å jobbe videre med, men det må utvikles og forbedres slik at det er tilpasset dagens behov. Vi skal legge til rette for at eiendommen skal utvikles i tråd med medlemmenes behov. Vi skal ivareta TAFs interesser i området, Øystein Møylas veg 22.

Virksomhetsplan, hovedmål for 2019

  • Forsterke arbeidet med å øke antall medlemmer.
  • Fortsette arbeidet med å vedlikeholde Øystein Møylas veg 22,  Trygdeboligene.
  • Fornye virksomhetsplanene for 2019-2026.
  • Utarbeide klare arbeidsoppgaver for styrets medlemmer, tildele linjeansvar. Dette må klargjøres bedre enn i dag
  • Utvikle hjemmesidene til et aktivt virkemiddel for informasjon.
  • Utarbeide delmål for Trygdeboligenes  hovedmål, trygt, trivelig og billig.

På grunn av Covid-19 har det ikke blitt utarbeidet noen virksomhetsplan for 2020. Oppdatert plan for 2021 vil fremlegges til informasjon på årsmøtet.