Vedtekter trygdeboligen

Sist oppdatert: dd.mm.åååå.

§1. Trygdeboligens formål er å skaffe medlemmer av Trondhjems Arbeiderforening leiligheter. Eldre og trygdede er prioritert. Hvis det er ledige plasser ut over etterspørselen i foreningen, kan leiligheter leies ut på åremål til andre leietakere til markedspris. Det er ikke anledning til framleie. Beboerne betaler husleie som fastsettes av Trygdeboligens styre.

Beboerne må forholde seg til Trygdeboligens reglement.

§2. Trygdeboligens formue består av tomt, bygninger og inventar i Øystein Møylas vei 22 og Trygdeboligens fond.

Ombygging og vedlikeholdsarbeider ut over det nødvendige for den daglige driften, må godkjennes av Trondhjems Arbeiderforenings årsmøte

§3. Trygdeboligens skal ha et arbeidsutvalg bestående av tre (3) medlemmer.

§4. Vedtektsendringer må godkjennes av hovedforeningens årsmøte. Det kreves 2/3 flertall av fremmøtte, stemmeberettiget medlemmer.