Ordensregler trygdeboligen

  1. Det skal være stille i huset alle dager fra kl 2300 – 0800
  2. Vaskerommet skal ikke benyttes på søndager
  3. Arbeid ute og inne skal ikke foregå på søn- og helligdager
  4. Sengetøy og matter må ikke ristes fra veranda i 2. og 3. etasje.
  5. Boligens fellesarealer og fellesrom er til fri bruk for alle beboere.
  6. Det kan søkes til styret om lån av fellesrom for private arrangementer.
  7. Det er ikke tillatt med kjæledyr.