Instruks for vaktmester

Arbeidstaker skal utføre ordinære vaktmestertjenester. Fortrinnsvis gjelder dette følgende:

  • Klipping av plener og hekker
  • Snørydding
  • Sandstrøing
  • Rensing av takrenner vår og høst
  • Skifting av lyspærer i fellesrom
  • Spyling av avfallsdunker etter behov
  • Spyling av fortau.

Ukentlig arbeidstid er i gjennomsnitt 7,5 timer. Arbeidet utføres fortrinnsvis fra mandag – fredag, men arbeid kan forekomme også på lørdag og søndag ved behov, eksempelvis ved stort snøfall.