Trygdeboligen

Trygdeboligen i Øystein Møylas vei 22 A-D består av 27 leiligheter som eies av TAF. Det finnes 8 stk ett-roms (27 kvm) og 19 stk to-roms (40 kvm) for utleie til eldre medlemmer av TAF.

Trygdeboligene administreres av Samarbeidsutvalget (SU) som består av adm.sekr og representanter fra Trygdeboligen.

Det er tilsatt en vaktmester som tar seg av praktiske gjøremål som snørydding, strøing, mindre reparasjoner og vedlikehold. Se Instruks for vaktmester her.

Det er utarbeidet egne husordensregler for Trygdeboligen.