Ledig stilling som administrasjonssekretær i TAF

Intern utlysning blant medlemmer av TAF.

Vår administrasjonssekretær har sagt opp sin stilling og vi søker herved etter hans etterfølger. Arbeidstiden er satt til 8 timer pr. uke. Vi søker etter en person som er strukturert og ryddig, har litt ledererfaring, er praktisk anlagt og som er ledig både på dagtid og kveldstid.

Arbeidsoppgavene er:

  • Kontakt med vår regnskapsfører TOBB
  • Administrere ved inn- og utflytting i våre leiligheter
  • Administrere vår vaktmester
  • Fast kontortid 2 timer pr. uke
  • Rapportere til styret når styret har styremøter
  • Åpne post og arkivere skriv og protokoller
  • Holde orden på medlemsregister
  • Øvrige oppgaver etter instruks fra styret

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale. Søknad med CV kan sendes på e-post til styreleder Torleif Rolfsen trolfse@online.no

Søknadsfrist 1. april.